Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 12/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Thông báo Thông báo

Chương trình Hội nghị ngành Công Thương và Hội nghị Khuyến công khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

HỌP TRÙ BỊ HỘI NGHỊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG LẦN IV

VÀ HỘI NGHỊ KHUYẾN CÔNG KHU VỰC PHÍA NAM LẦN VIII NĂM 2017

Ngày 03/8/2017

13:00 – 13:45

 

- Thống nhất chương trình hội nghị chung.

- Thống nhất đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị ngành công thương và Hội nghị khuyến công khu vực phía Nam lần thứ V năm 2018.

- Thông tin chương trình hội nghị, địa điểm, nội dung của các hội nghị chuyên đề ngày 04/8/2017

Cục Công nghiệp địa phương, Sở Công Thương và Trung tâm khuyến công các tỉnh

HỘI NGHỊ KHUYẾN CÔNG KHU VỰC PHÍA NAM LẦN VIII NĂM 2017

Ngày 03/8/2017

14:00 – 16:00

- Đón tiếp Đại biểu/phát tài liệu, ổn định tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Mời Đoàn chủ tọa điều hành Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Công Thương; Lãnh đạo Cục CNĐP; Lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM

Phát biểu chào mừng Hội nghị

Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác khuyến công năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Lãnh đạo Cục Công nghiệp địa phương

Phát biểu Tham luận

Chủ tọa Hội nghị điều hành

16:00 – 16:30

Trao đổi, giải đáp thắc mắc, tiếp thu các kiến nghị của đại biểu

Chủ tọa Hội nghị điều hành, các đại biểu trao đổi

16:30 – 16:50

Công bố Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công Thương và trao bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công năm 2016

Cục Công nghiệp địa phương, Vụ Thi đua khen thưởng

16:50 – 17:20

Phát biểu kết luận Hội nghị

Bộ Công Thương

Phát biểu bế mạc Hội nghị

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM

18:00

Mời dùng cơm tối

 

HỘI NGHỊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHU VỰC PHÍA NAM LẦN IV NĂM 2017

Ngày 04/8/2017

08:00 – 08:30

Đại biểu tham quan tập trung tại 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3

Các đại biểu tập trung đi xe do Sở Công Thương TP.HCM bố trí.

08:30 – 11:30

Tham quan:

+ Chuyên đề 1: Công ty Minh Nguyên, quận 9.

+ Chuyên đề 2, 3: Vivo City, quận 7.

11:30

Mời cơm trưa tại điểm tham quan

 

12:45 – 13:00

Đón tiếp đại biểu

 

13:00 – 14:45

Hội nghị chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Kết nối phát triển công nghiệp hỗ trợ (tải về)

- Chuyên đề 2: Kết nối cung cầu và mở rộng thị trường (tải về)

- Chuyên đề 3: Phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý nguồn gốc thực phẩm (tải về)

 

Hội nghị chính

15:00 – 15:05

Giới thiệu đại biểu

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

15:05 – 15:15

Phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND/TP.HCM

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

15:15 – 15:35

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 của ngành công thương khu vực phía Nam.

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

15:35 – 15:55

Báo cáo kết quả thảo luận các chuyên đề

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

15:55 – 16:40

Trao đổi, giải đáp thắc mắc, kiến nghị.

Các Cục, Vụ (Bộ Công Thương)

16:40 – 17:10

Phát biểu kết luận Hội nghị của lãnh đạo Bộ Công Thương.

Lãnh đạo Bộ Công Thương

17:10 – 17:20

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM tiếp thu ý kiến và thống nhất nội dung thực hiện năm 2018.

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

17:20 – 17:35

Tặng quà lãnh đạo các Sở Công Thương nghỉ chế độ năm 2017.

 

17:35 – 17:45

Trao cờ đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị ngành công thương và Hội nghị khuyến công khu vực phía Nam lần thứ V năm 2018.

 

17:45 – 17:50

Bế mạc Hội nghị

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

18:00

Mời dùng cơm tối

 

 

Tin khác

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn