Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 12/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Đầu tư - Đấu thầu Đầu tư - Đấu thầu

« Quay lại

Thông báo mời thầu "gói thầu: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương".

A. Thông tin chung:
 1. Tên cơ quan: Sở Công Thương
  - Địa chỉ: 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (848) 38227144 Fax : (848) 3822 1778
 2. Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương.
 3.      Loại dự án:
-         Dự án quan trọng quốc gia:

-         Dự án thuộc nhóm A:

-         Dự án thuộc nhóm B:

-         Dự án thuộc nhóm C:
X
-         Dự án liên danh:

-         Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
-    Dự án, dự toán khác:


 4. Tên chủ đầu tư: Sở Công Thương
 5.      Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu: 
  - Tên bên mời thầu: Sở Công Thương
  - Tên gói thầu: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương.
  - Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương.
  - Nguồn vốn: ngân sách sự nghiệp thành phố.
  - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  - Thời gian phát hành HSMT: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2014 đến 09 giờ 00 phút, ngày  13    tháng 03 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).
  - Địa chỉ phát hành HSMT: Sở Công Thương, 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 3 892 0215 - 3 892 0215     Fax: (84-8) 892 0263
  - Giá bán: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
  - Địa chỉ nhận HSDT: Sở Công Thương, 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (848) 38227144 Fax : (848) 3822 1778
  - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 13 tháng 03 năm 2014.
  - Bảo đảm dự thầu (bằng tiền mặt): 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)
 HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 03 năm 2014 tại Sở Công Thương.
 Sở Công Thương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên


 

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn