Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 12/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Đầu tư - Đấu thầu Đầu tư - Đấu thầu

« Quay lại

Thông báo mời thầu gói thầu: Tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014.

  - Tên Bên mời thầu: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014.
- Tên dự án: Tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014.
  - Nguồn vốn: Kinh phí Ngân sách Nhà nước (1,1 tỷ đồng), phần còn lại từ doanh nghiệp đóng góp và nguồn khác.
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước.
  - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 16/7/2014 đến trước 08 giờ, ngày 25/7/2014 (trong giờ hành chính).
   - Địa điểm bán HSMT: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (08) 38 297 550, fax: (08) 38 221 778.
  - Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí.
   - Địa chỉ nhận HSDT: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (08) 38 297 550, fax: (08) 38 221 778.
  - Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 30/7/2014.
  - Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng); đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng; hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh của ngân hàng.
  HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 7 năm 2014, tại Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
  Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn