GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP TÌM KIẾM SITEMAP ENGLISH
 
  
  

020858972
Người xem: 548
Thành viên: 0
 
Thứ Sáu, 25/04/2014   
 THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 


21. NGHỊ ĐỊNH 158/2006/NĐ-CP
Ngày ký 28/12/2006
Cấp ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản Nghị định
Nội dung trích yếu NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

22. THÔNG TƯ 69/2006/TT-BVHTT
Ngày ký 28/08/2006
Cấp ban hành Bộ - CQ ngang bộ
Người ký Đỗ Quý Doãn
Loại văn bản Thông tư
Nội dung trích yếu THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 69/2006/TT-BVHTT NGÀY 28 THÁNG 8 THÁNG 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG, KARAOKE, TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HOÁ CÔNG CỘNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 11/2006/NĐ-CP

23. QUYẾT ĐỊNH 124 /2006/QĐ-UBND
Ngày ký 21/08/2006
Cấp ban hành UBND Thành phố
Người ký Nguyễn Hữu Tín
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định 216/QĐ-UB ngày 16/9/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

24. CÔNG VĂN 3300 /STM-QLTMDV
Ngày ký 31/07/2006
Cấp ban hành Sở Thương mại TP.HCM
Người ký Trương Trung Việt
Loại văn bản Công văn
Nội dung trích yếu V/v Chấm dứt hoạt động tổ chức bán hàng đa cấp công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ích Lợi

25. QUYẾT ĐỊNH 17/QĐ-QLCT
Ngày ký 04/07/2006
Cấp ban hành Bộ Thương mại
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu Quyết định về việc ban hành một số mẫu giấy tờ theo quy định của Luật Cạnh tranh

26. CÔNG VĂN 263/QĐ-TM-TTR
Ngày ký 26/06/2006
Cấp ban hành Sở Thương mại TP.HCM
Người ký TRƯƠNG TRUNG VIỆT
Loại văn bản Công văn
Nội dung trích yếu QUYẾT ĐỊNH 263/QĐ-TM-TTr , ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Sở Thương mại TP. Hồ Chí Minh về việc thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của công ty cổ phần Sinh Lợi.

27. NGHỊ ĐỊNH 59/2006/NĐ
Ngày ký 12/06/2006
Cấp ban hành Chính phủ
Người ký Phan Văn Khải
Loại văn bản Nghị định
Nội dung trích yếu NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

28. NGHỊ ĐỊNH 59/2006/NĐ-CP
Ngày ký 12/06/2006
Cấp ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phan Văn Khải
Loại văn bản Nghị định
Nội dung trích yếu Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

29. QUYẾT ĐỊNH 0747/2006/QĐ-BTM
Ngày ký 27/04/2006
Cấp ban hành Bộ Thương mại
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM về giá bán xăng, dầu

30. QUYẾT ĐỊNH 2772/QĐ-BTM
Ngày ký 21/11/2005
Cấp ban hành Bộ Thương mại
Người ký Phan Thế Ruệ
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu Quyết định số 2772/QĐ-BTM ngày 21/11/2005 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu

31. THÔNG TƯ 19/2005/TT-BTM
Ngày ký 08/11/2005
Cấp ban hành Bộ Thương mại
Người ký Lê Danh Vĩnh
Loại văn bản Thông tư
Nội dung trích yếu THÔNG TƯ số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

32. LUẬT 36/2005/QH11
Ngày ký 14/06/2005
Cấp ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Văn An
Loại văn bản Luật
Nội dung trích yếu Luật Thương mại

33. QUYẾT ĐỊNH 17/2005/QĐ-BTC
Ngày ký 29/03/2005
Cấp ban hành Bộ - CQ ngang bộ
Người ký Trần Văn Tá
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu Quyết định của bộ trưởng Bộ Tài Chính Về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005

34. CÔNG VĂN 0529 /TM-TTTN
Ngày ký 31/01/2005
Cấp ban hành Bộ Thương mại
Người ký Phan Thế Ruệ
Loại văn bản Công văn
Nội dung trích yếu Hướng dẫn thực hiện QĐ số 1371/QĐ-BTM ban hành Quy chế siêu thị , Trung tâm thương mại.

35. CÔNG VĂN 0131/TM-DM
Ngày ký 17/01/2005
Cấp ban hành Bộ Thương mại
Người ký 0131/TM-DM
Loại văn bản Công văn
Nội dung trích yếu công văn số 0131/TM-DM của BỘ THƯƠNG MẠI ngày 17 tháng 1 năm 2005 V/v: Chuyển đổi giữa các chủng loại hàng hạn ngạch dệt may XK sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

36. QUYẾT ĐỊNH 1589/2004/QĐ-BTM
Ngày ký 01/11/2004
Cấp ban hành Bộ Thương mại
Người ký Lê Danh Vĩnh
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1589/2004/QĐ-BTM ngày 1/11/2004 về việc giá bán xăng dầu

37. QUYẾT ĐỊNH 1371/2004/QĐ-BTM
Ngày ký 24/09/2004
Cấp ban hành Bộ trưởng
Người ký Phan Thế Ruệ
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24-9-2004 về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại

38. QUYẾT ĐỊNH 1371 /2004/QĐ-BTM
Ngày ký 24/09/2004
Cấp ban hành Bộ trưởng
Người ký Phan Thế Ruệ
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu Quy chế Siêu thị, trung tâm thương mại (Ban hành kèm theo Quyết định số 1371 /2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

39. QUYẾT ĐỊNH 216/2004/QĐ-UB
Ngày ký 15/09/2004
Cấp ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Hữu Tín
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

40. QUYẾT ĐỊNH 56/2004/QĐ-BTC
Ngày ký 18/06/2004
Cấp ban hành Bộ trưởng
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Loại văn bản Quyết định
Nội dung trích yếu QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH V/v điều chỉnh giá bán định hướng xăng dầu năm 2004

69 Văn bản          
69 kết quả - Trang 2 / 4    
1  2  3  4 ]
      
   Tên đăng nhập
   
   Mật khẩu
   
Quên mật khẩuGiới thiệu   /   Sitemap   /   Tìm kiếm   /   Liên hệ   /   English59-61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 38275521- 38292991 - 38 296322. Fax: (84-8) 8224536. Email: sct@tphcm.gov.vn
Copyright © 2007 Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh