THỦ TỤC  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG 

v     Tên thủ tục hành chính:

            Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng. 

v     Thành phần hồ sơ:

1.      Đơn đề nghị:

-         Mẫu dùng cho hộ kinh doanh cá thể - có xác nhận của địa phương ( theo mẫu)

-         Mẫu dùng cho doanh nghiệp ( theo mẫu)

2.      Bản chính giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas ( trong trường hợp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh);

3.      Bản sao giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh có chức năng kinh doanh khí đốt hoá lỏng;

4.      Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC;

5.      Giấy khám sức khoẻ của người trực tiếp tham gia kinh doanh;

6.      Bản sao giấy học nghiệp vụ PCCC của người trực tiếp tham gia kinh doanh;

7.      Bản sao giấy học nghiệp vụ khí đốt hoá lỏng của người trực tiếp tham gia kinh doanh;

            Lưu ư : Tất cả các bản sao đều có thị thực sao y bản chính. 

v     Nơi tiếp nhận hồ sơ:

-         Pḥng số 2 – Sở Công Thương, 61 Lư Tự Trọng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. 

v     Thời hạn giải quyết hồ sơ:

-         15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

v     Lệ phí:

-         Đối với hộ kinh doanh cá thể: 100.000 đồng/ đơn vị

-         Đối với doanh nghiệp: 300.000 đồng/ đơn vị