GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP TÌM KIẾM SITEMAP ENGLISH
 
  
  

021391759
Người xem: 372
Thành viên: 0
 
Thứ Hai, 14/07/2014   
 HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 

    
HIỆP ĐỊNH VN - SINGAPORE VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP
Nơi ký kết Hà Nội
Ngày ký 02/03/1994
Ngày cập nhật 04/01/2007
Danh sách thành viên tham gia ký kết Chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Singapore
Mô tả Chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Singapore. Mong muốn ký kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối vơí các loại thuế đánh vào thu nhập, Đã thoả thuận dưới đây:

Tin tức liên quan
  Điều 1 : Phạm vi áp dụng
  Điều 2 : Các loại thuế bao gồm trong hiệp định
  Điều 3 : Các định nghĩa chung
  Điều 4 : Đối tượng cư trú
  Điều 5 : Cơ sở thường trú
  Điều 6 : Thu nhập từ bất động sản
  Điều 7 : Lợi tức doanh nghiệp
  Điều 8 : Vận tải biển và vận tải hàng không
  Điều 9 : Những xí nghiệp liên kết
  Điều 10 : Tiền lãi cổ phần
  Điều 11 : Tiền lãi cho vay
  Điều 12 : Tiền bản quyền
  Điều 13 : Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản
  Điều 14 : Hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập
  Điều 15 : Hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc
  Điều 16 : Thù lao cho giám đốc
  Điều 17 : Nghệ sĩ và vận động viên
  Điều 18 : Tiền lương hưu
  Điều 19 : Phục vụ Chính phủ
  Điều 20 : Sinh viên
  Điều 21 : Giáo viên và nhà nghiên cứu
  Điều 22 : Thu nhập khác
  Điều 23 : Giới hạn miễn phí
  Điều 24 : Loại bỏ việc đánh thuế 2 lần
  Điều 25 : Không phân biệt đối xử
  Điều 26 : Các thỏa thuận song phương
  Điều 27 : Trao đổi thông tin
  Điều 28 : Các viên chức ngoại giao và lãnh sự
  Điều 29 : Hiệu lực
  Điều 30 : Kết thúc hiệp định

Giới thiệu   /   Sitemap   /   Tìm kiếm   /   Liên hệ   /   English59-61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 38275521- 38292991 - 38 296322. Fax: (84-8) 8224536. Email: sct@tphcm.gov.vn
Copyright © 2007 Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh